PROWEB Informacje
 


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego
Informacje o bazie
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11a
e-mail: bibliogr@ciniba.edu.pl